"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.


 

http://mobile.evangelizo.org 
©Evangelizo.org 2001-2018