"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.


 
                    

sobota 10 lutego 2018

Św. Scholastyka, dziewica

image Inni Święci danego dnia... Szukaj świętego image


Św. Scholastyka, dziewica, ksieni

Pochodziła z Nursji. Ksieni klasztoru żeńskiego w Plombariola - w pobliżu klasztoru na Monte Cassino, założonego przez jej brata św. Benedykta.
Umarła 10 lutego 542 roku.
Uważana za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. Patronka miast Le Mans i Subiaco.

W IKONOGRAFII Święta przedstawiana jest z gołębiem. Wiąże się to z relacją św. Grzegorza Wielkiego, papieża, który poświecił jej piękne wspomnienie w swoich "Dialogach". Opowiada w nim między innymi, iż kiedy św. Benedykt patrzył ze swej klasztornej celi na Monte Cassino i na klasztor w którym żyła św. Scholastyka, ujrzał jej duszę w postaci białej gołębicy unoszącą się do nieba.
Sztuka religijna ukazuje św. Scholastykę w habicie benedyktyńskim.
Jej atrybutami są: krzyż, księga, pastorał ksieni.http://pustkow.freehost.pl/swieci.php?m=2
 
©Evangelizo.org 2001-2018