"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.


 

Piątek III tygodnia Wielkiego Postu
Komentarz do Ewangelii
Św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy, doktor Kościoła
O miłości do stworzeń – rozmowy duchowe

Prawdziwa miłość

      Istnieją pewne miłości, które zdają się wielkie i doskonałe w oczach stworzeń, lecz przed Bogiem są małe i o znikomej wartości. Powód tego jest taki, że owe przyjaźnie nie mają fundamentu prawdziwej miłości, skierowanej ku Bogu, ale jedynie pewną naturalną przychylność i skłonność.

      Z drugiej strony s inne, które zdają się znikome i puste w oczach świata, a przed Bogiem są pełne i znakomite, ponieważ tworzą się dla Boga i w Bogu, bez względu na nasz własny interes. Uczynki miłości, które spełniamy wobec tych, których kochamy w taki sposób, są tysiąc razy doskonalsze, tym bardziej że wszystko jest tylko dla Boga, ale uczynki i inne wsparcie, które okazujemy tym, których kochamy dzięki skłonności, mają mniej zasług z powodu wielkiego zadowolenie i satysfakcji, jakie czerpiemy z ich wykonania. Zazwyczaj bowiem spełniamy je z tego właśnie powodu niż z miłości do Boga.

      Jest jeszcze inna przyczyna, która sprawia, że te pierwsze przyjaźnie, o których mówiliśmy, są mniejsze od drugich: one nie trwają, ponieważ ich źródło jest tak słabe, że kiedy pojawia się jakaś przeciwność, one się oziębiają i pogarszają, co nie przytrafia się tym, które trwają w Bogu, ponieważ ich fundament jest solidny i stały.

      Znaki przyjaźni, które okazujemy wbrew naszym skłonnościom do osób, do których nie czujemy sympatii, są lepsze i przyjemniejsze Bogu, niż te, które okazujemy tym, którzy są nam przyjemni. I nie należy nazywać tego obłudą lub udawaniem, ponieważ jeśli mam mieszane uczucia, to tylko w części pośledniej, a uczynki wykonuję z mocą rozumu, które jest główną częścią mojej duszy.

      W ten sposób ci, którzy w niczym nie są przyjacielscy, są szczęśliwi, ponieważ miłość, jaką się im okazuje, jest znakomita, skoro jest w Bogu. 
©Evangelizo.org 2001-2018