"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.


 

Czwartek II Okresu Narodzenia Pańskiego
Komentarz do Ewangelii
Św. Jan Chryzostom (ok. 345-407), kapłan w Antiochii, potem biskup Konstantynopola, doktor Kościoła
Homilie do Ewangelii św. Jana, nr 19

"Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy: Piotr"

       "Ty jesteÅ› Szymon, syn Jana, ty bÄ™dziesz nazywaÅ‚ siÄ™ Kefas, to znaczy: Piotr" Oto  imiÄ™, jakie Chrystus daÅ‚ Szymonowi. Co do Jakuba i jego brata, nazwie ich "synami gromu" (Mk 3,17). SkÄ…d ta zmiana imienia? Aby pokazać, że On, Jezus, jest tym samym, który ustanowiÅ‚ Stare Przymierze, zmieniÅ‚ imiÄ™ Abrama na Abraham,  Saraj na Sara, a Jakuba na Izraela (Rdz 17,5nn; 32,29). NadaÅ‚ także imiÄ™ kilu osobom, w momencie ich narodzin: Izaakowi, Samsonowi, dzieciom Izajasza i Ozeasza...

      Dzisiaj nosimy imiÄ™ wiÄ™ksze od innych - to imiÄ™ "chrzeÅ›cijanina", które czyni nas dziećmi Bożymi, przyjaciółmi Boga, jedno ciaÅ‚o z Nim.. Czy jakieÅ› inne imiÄ™ mogÅ‚oby nas uczynić bardziej gorliwymi w praktykowaniu cnót, napeÅ‚nić zapaÅ‚em, zachÄ™cić do czynienia dobra? Powstrzymajmy siÄ™ od czynienia tego, co byÅ‚oby niegodne tego imienia, tak wielkiego i piÄ™knego, zwiÄ…zanego z samym imieniem Jezusa Chrystusa. Ci, którzy noszÄ… imiÄ™ wielkiego wodza lub sÅ‚awnej osoby, uważajÄ… to za zaszczyt i robiÄ… wszystko, by być mu godnym. O ileż bardziej my, których imiÄ™ pochodzi nie od generaÅ‚a lub ksiÄ™cia tej ziemi, ani nawet od anioÅ‚a, ale od króla aniołów; o ileż bardziej powinniÅ›my być gotowi, by wszystko utracić, nawet nasze życie, żeby uczcić to Å›wiÄ™te imiÄ™! 
©Evangelizo.org 2001-2018