"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.