"Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" J 6, 68.


 
wtorek 21 listopada 2017
Wtorek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Mch 6,18-31. / Ps 3,2-3.4-5.6-7. / Łk 19,1-10.
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

środa 22 listopada 2017
Środa XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
2 Mch 7,1.20-31. / Ps 17(16),1.5-6.8b.15. / Łk 19,11-28.

czwartek 23 listopada 2017
Czwartek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 2,15-29. / Ps 50(49),1-2.5-6.14-15. / Łk 19,41-44.

piątek 24 listopada 2017
Piątek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 4,36-37.52-59. / 1 Krn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Łk 19,45-48.

sobota 25 listopada 2017
Sobota XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
1 Mch 6,1-13. / Ps 9(9A),2-3.4.6.16b.19. / Łk 20,27-40.

niedziela 26 listopada 2017
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Ez 34,11-12.15-17. / Ps 23(22),1-2a.2b-3.5.6. / 1 Kor 15,20-26.28. / Mt 25,31-46.

poniedziałek 27 listopada 2017
Poniedziałek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 1,1-6.8-20. / Dn 3,52.53.54.55.56. / Łk 21,1-4.

wtorek 28 listopada 2017
Wtorek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 2,31-45. / Dn 3,57.58.59.60.61. / Łk 21,5-11.

środa 29 listopada 2017
Środa XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28. / Dn 3,62.63.64.65.66.67. / Łk 21,12-19.

czwartek 30 listopada 2017
Święto św. Andrzeja Apostoła
Rz 10,9-18. / Ps 19(18),2-3.4-5. / Mt 4,18-22.

piątek 01 grudnia 2017
Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 7,2-14. / Dn 3,75.76.77.78.79.80.81. / Łk 21,29-33.

sobota 02 grudnia 2017
Sobota XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
Dn 7,15-27. / Dn 3,82.83.84.85.86.87. / Łk 21,34-36.

niedziela 03 grudnia 2017
Pierwsza Niedziela Adwentu
Iz 63,16b-17.19b.64,2b-7. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / 1 Kor 1,3-9. / Mk 13,33-37.

poniedziałek 04 grudnia 2017
Poniedziałek I tygodnia Adwentu
Iz 2,1-5. / Ps 122(121),1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9. / Mt 8,5-11.

wtorek 05 grudnia 2017
Wtorek I tygodnia Adwentu
Iz 11,1-10. / Ps 72(71),2.7-8.12-13.17. / Łk 10,21-24.

środa 06 grudnia 2017
Środa I tygodnia Adwentu
Iz 25,6-10a. / Ps 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / Mt 15,29-37.

czwartek 07 grudnia 2017
Czwartek I tygodnia Adwentu
Iz 26,1-6. / Ps 118(117),1.8-9.19-21.25-27a. / Mt 7,21.24-27.

piątek 08 grudnia 2017
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9-15.20. / Ps 98(97),1.2-3ab.3bc-4. / Ef 1,3-6.11-12. / Łk 1,26-38.

sobota 09 grudnia 2017
Sobota I tygodnia Adwentu
Iz 30,19-21.23-26. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / Mt 9,35-38.10,1.6-8.

niedziela 10 grudnia 2017
Druga Niedziela Adwentu
Iz 40,1-5.9-11. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 2 P 3,8-14. / Mk 1,1-8.

poniedziałek 11 grudnia 2017
Poniedziałek II tygodnia Adwentu
Iz 35,1-10. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 5,17-26.

wtorek 12 grudnia 2017
Wtorek II tygodnia Adwentu
Iz 40,1-11. / Ps 96(95),1-2.3.10ac.11-12.13. / Mt 18,12-14.

środa 13 grudnia 2017
Środa II tygodnia Adwentu
Iz 40,25-31. / Ps 103(102),1-2.3-4.8.10. / Mt 11,28-30.

czwartek 14 grudnia 2017
Czwartek II tygodnia Adwentu
Iz 41,13-20. / Ps 145(144),1.9.10-11.12-13ab. / Mt 11,11-15.

piątek 15 grudnia 2017
Piątek II tygodnia Adwentu
Iz 48,17-19. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Mt 11,16-19.

sobota 16 grudnia 2017
Sobota II tygodnia Adwentu
Syr 48,1-4.9-11. / Ps 80(79),2ac.3b.15-16.18-19. / Mt 17,10-13.

niedziela 17 grudnia 2017
Trzecia Niedziela Adwentu - Gaudete
Iz 61,1-2a.10-11. / Łk 1,46-48.49-50.53-54. / 1 Tes 5,16-24. / J 1,6-8.19-28.

poniedziałek 18 grudnia 2017
Poniedziałek III tygodnia Adwentu
Lb 24,2-7.15-17a. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / Mt 21,23-27.

wtorek 19 grudnia 2017
Wtorek III tygodnia Adwentu
So 3,1-2.9-13. / Ps 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / Mt 21,28-32.

środa 20 grudnia 2017
Środa III tygodnia Adwentu
Iz 45,6b-8.18.21b-25. / Ps 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / Łk 7,19-23.

czwartek 21 grudnia 2017
Czwartek III tygodnia Adwentu
Iz 54,1-10. / Ps 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / Łk 7,24-30.

piątek 22 grudnia 2017
Piątek III tygodnia Adwentu
Iz 56,1-3a.6-8. / Ps 67(66),2-3.5.7-8. / J 5,33-36.

sobota 23 grudnia 2017
Sobota III tygodnia Adwentu
Ml 3,1-4.23-24. / Ps 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / Łk 1,57-66.

niedziela 24 grudnia 2017
Czwarta Niedziela Adwentu
Iz 9,1-6. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / Tt 2,11-14. / Łk 2,1-14.
Wigilia Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień

poniedziałek 25 grudnia 2017
Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień
Iz 52,7-10. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / Hbr 1,1-6. / J 1,1-18.

wtorek 26 grudnia 2017
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Dz 6,8-10.7,54-59. / Ps 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / Mt 10,17-22.

środa 27 grudnia 2017
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
1 J 1,1-4. / Ps 97(96),1-2.5-6.11-12. / J 20,2-8.

czwartek 28 grudnia 2017
Święto świętych Młodzianków Męczenników
1 J 1,5-10.2,1-2. / Ps 124(123),2-3.4-5.7b-8. / Mt 2,13-18.

piątek 29 grudnia 2017
Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,3-11. / Ps 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / Łk 2,22-35.

sobota 30 grudnia 2017
Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
1 J 2,12-17. / Ps 96(95),7-8a.8b-9.10. / Łk 2,36-40.

niedziela 31 grudnia 2017
Święto Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
Rdz 15,1-6.21,1-3. / Ps 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / Hbr 11,8.11-12.17-19. / Łk 2,22-40.

poniedziałek 01 stycznia 2018

Lb 6,22-27. / Ps 67(66),2-3.5.6.8. / Ga 4,4-7. / Łk 2,16-21.
Ósmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

wtorek 02 stycznia 2018

1 J 2,22-28. / Ps 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / J 1,19-28.

środa 03 stycznia 2018

1 J 2,29.3,1-6. / Ps 98(97),1.3cd-4.5-6. / J 1,29-34.

czwartek 04 stycznia 2018

1 J 3,7-10. / Ps 98(97),1.7-8.9. / J 1,35-42.

piątek 05 stycznia 2018

1 J 3,11-21. / Ps 100(99),2.3.4.5. / J 1,43-51.

sobota 06 stycznia 2018

Iz 60,1-6. / Ps 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / Ef 3,2-3a.5-6. / Mt 2,1-12.
Uroczystość Objawienia Pańskiego

niedziela 07 stycznia 2018

Iz 55,1-11. / Iz 12,2-3.4bcd.5-6. / 1 J 5,1-9. / Mk 1,7-11.

poniedziałek 08 stycznia 2018

1 Sm 1,1-8. / Ps 116(115),12-13.14-17.18-19. / Mk 1,14-20.

wtorek 09 stycznia 2018

1 Sm 1,9-20. / 1 Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd. / Mk 1,21b-28.

środa 10 stycznia 2018

1 Sm 3,1-10.19-20. / Ps 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / Mk 1,29-39.

czwartek 11 stycznia 2018

1 Sm 4,1-11. / Ps 44(43),10-11.14-15.24-25. / Mk 1,40-45.

piątek 12 stycznia 2018

1 Sm 8,4-7.10-22a. / Ps 89(88),16-17.18-19. / Mk 2,1-12.

sobota 13 stycznia 2018

1 Sm 9,1-4.17-19.10,1a. / Ps 21(20),2-3.4-5.6-7. / Mk 2,13-17.

niedziela 14 stycznia 2018

1 Sm 3,3b-10.19. / Ps 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. / 1 Kor 6,13c-15a.17-20. / J 1,35-42.

poniedziałek 15 stycznia 2018

1 Sm 15,16-23. / Ps 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / Mk 2,18-22.

wtorek 16 stycznia 2018

1 Sm 16,1-13. / Ps 89(88),20.21-22.27-28. / Mk 2,23-28.

środa 17 stycznia 2018

1 Sm 17,32-33.37.40-51. / Ps 144(143),1.2.9-10. / Mk 3,1-6.

czwartek 18 stycznia 2018

1 Sm 18,6-9.19,1-7. / Ps 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / Mk 3,7-12.

piątek 19 stycznia 2018

1 Sm 24,3-21. / Ps 57(56),2.3-4.6.11. / Mk 3,13-19.

sobota 20 stycznia 2018

2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27. / Ps 80(79),2-3.5-7. / Mk 3,20-21.

niedziela 21 stycznia 2018

Jon 3,1-5.10. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1 Kor 7,29-31. / Mk 1,14-20.

poniedziałek 22 stycznia 2018

2 Sm 5,1-7.10. / Ps 89(88),20.21-22.25-26. / Mk 3,22-30.

wtorek 23 stycznia 2018

2 Sm 6,12-15.17-19. / Ps 24(23),7.8.9.10. / Mk 3,31-35.

środa 24 stycznia 2018

2 Sm 7,4-17. / Ps 89(88),4-5.27-28.29-30. / Mk 4,1-20.

czwartek 25 stycznia 2018

Dz 22,3-16. / Ps 117(116),1.2. / Mk 16,15-18.
Święto nawrócenie św. Pawła Apostoła

piątek 26 stycznia 2018

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17. / Ps 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / Mk 4,26-34.

sobota 27 stycznia 2018

2 Sm 12,1-7a.10-17. / Ps 51(50),12-13.14-15.16-17. / Mk 4,35-41.

niedziela 28 stycznia 2018

Pwt 18,15-20. / Ps 95(94),1-2.6-7.8-9. / 1 Kor 7,32-35. / Mk 1,21-28.

poniedziałek 29 stycznia 2018

2 Sm 15,13-14.30.16,5-13a. / Ps 3,2-3.4-5.6-7. / Mk 5,1-20.

wtorek 30 stycznia 2018

2 Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-32.19,1-3. / Ps 86(85),1-2.3-4.5-6. / Mk 5,21-43.

środa 31 stycznia 2018

2 Sm 24,2.9-17. / Ps 32(31),1-2.5.6.7. / Mk 6,1-6.

czwartek 01 lutego 2018

1 Krl 2,1-4.10-12. / 1 Krn 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / Mk 6,7-13.

piątek 02 lutego 2018

Ml 3,1-4. / Ps 24(23),7.8.9.10. / Łk 2,22-40.
Święto Ofiarowania Pańskiego

sobota 03 lutego 2018

1 Krl 3,4-13. / Ps 119(118),9.10.11.12.13.14. / Mk 6,30-34.

niedziela 04 lutego 2018

Job 7,1-4.6-7. / Ps 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1 Kor 9,16-19.22-23. / Mk 1,29-39.

poniedziałek 05 lutego 2018

1 Krl 8,1-7.9-13. / Ps 132(131),6-7.8-10. / Mk 6,53-56.

wtorek 06 lutego 2018

1 Krl 8,22-23.27-30. / Ps 84(83),3.4.5.10.11. / Mk 7,1-13.

środa 07 lutego 2018

1 Krl 10,1-10. / Ps 37(36),5-6.30-31.39-40. / Mk 7,14-23.

czwartek 08 lutego 2018

1 Krl 11,4-13. / Ps 106(105),3-4.35-36.37.40. / Mk 7,24-30.

piątek 09 lutego 2018

1 Krl 11,29-32.12,19. / Ps 81(80),10-11ab.12-13.14-15. / Mk 7,31-37.

sobota 10 lutego 2018

1 Krl 12,26-32.13,33-34. / Ps 106(105),6-7a.19-20.21-22. / Mk 8,1-10.

niedziela 11 lutego 2018

Kpł 13,1-2.44-46. / Ps 32(31),1-2.5.11. / 1 Kor 10,31-33.11,1. / Mk 1,40-45.
Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes

poniedziałek 12 lutego 2018

Jk 1,1-11. / Ps 119(118),67.68.71.72.75.76. / Mk 8,11-13.

wtorek 13 lutego 2018

Jk 1,12-18. / Ps 94(93),12-13a.14-15.18-19. / Mk 8,14-21.

środa 14 lutego 2018

Jl 2,12-18. / Ps 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2 Kor 5,20-21.6,1-2. / Mt 6,1-6.16-18.

czwartek 15 lutego 2018

Pwt 30,15-20. / Ps 1,1-2.3.4.6. / Łk 9,22-25.

piątek 16 lutego 2018

Iz 58,1-9a. / Ps 51(50),3-4.5-6a.18-19. / Mt 9,14-15.

sobota 17 lutego 2018

Iz 58,9b-14. / Ps 86(85),1-2.3-4.5-6. / Łk 5,27-32.

niedziela 18 lutego 2018

Rdz 9,8-15. / Ps 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1 P 3,18-22. / Mk 1,12-15.

poniedziałek 19 lutego 2018

Kpł 19,1-2.11-18. / Ps 19(18),8.9.10.15. / Mt 25,31-46. 
©Evangelizo.org 2001-2017